Allt är möjligt!

Vad vill du lära dig? - Här på vuxenstudera.nu finns all kommunal vuxenutbildning i Östergötland samlad.

Inom vuxenutbildningen finns möjligheter för dig att gå kurser och utbildningar inom många olika
ämnen och områden. Utbudet av både traditionella kurser i skola och kurser på distans är stort.

Vuxenutbildning är till för dig som saknar eller har ofullständig gymnasieutbildning.
Du är behörig att söka kommunal vuxenutbildning hösten det år du fyller 20 år
eller tidigare om du har ett slutbetyg från gymnasiet.

Du har möjlighet att söka kurser i hela Östergötland, men om du vill söka en kurs i en annan
kommun än den där du bor gör du det via din hemkommun.
Ansökningsblanketter att skriva ut, fylla i och skicka in finns här och om du klickar på
Jag vill söka den här kursen vid informationen om de olika kurserna.

I kommunerna och på de olika skolorna finns studievägledare som hjälper dig att välja kurser och söka till vuxenutbildning. Du hittar telefonnummer och länkar till dem om du klickar på Kontakt och studievägledning
Ta kontakt med dem och Allt är möjligt!