Visa kurser/kurspaket från:
Kategori:
Filtrera (Valfritt):

Kurser:

Kurspaket:

Söderköpings kommun

Studie- och yrkesvägledare:

Viveca Frejd 0121-184 31

 

Mer information hos Söderköpings kommun.

Vuxenutbildning inom Hotell

Vuxenutb. Hotell

Är du intresserad av att arbeta inom hotell/konferens? Vill du arbeta med
människor? Då är kanske den här utbildningen något för dig.

Utbildningen ger dig en grund för att arbeta inom ett hotells olika
avdelningar, t ex frukostservering, städ, reception eller på en
konferensanläggning.

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på heltid. Du varvar under utbildningen teori och praktik.
Ansvar för betygsättning och kvalitetssäkring har utbildningsanordnaren i samråd
med handledaren på respektive praktikplats.

Praktikplatsens placering kan ibland orsaka att du måste pendla till denna.
Eventuella kostnader i samband med detta står du som elev för.

Arbetsmaterial

Du betalar själv för den litteratur som används, liksom för arbetskläder om
det krävs speciella sådana.

 

Förkunskaper

Godkända grundskolebetyg, eller motsvarande, i svenska eller svenska som
andra språk, matematik och engelska.

Saknar du betyg anger du på din ansökningstest att du vill kallas till
behörighetstest.

Utbildningens start 26 augusti 2013

Terminstider;
hösttermin  26/8 2013 – 10/1 2014.
vårtermin   14/1 2014
30/5 2014

Sista anmälningsdag 15/6 2013

Anordnare: Söderköpings kommun - Kommunal vuxenutbildning Nyströmska skolan