Visa kurser/kurspaket från:
Kategori:
Filtrera (Valfritt):

Kurser:

Kurspaket:

Mjölby kommun

Studie- och yrkesvägledare:

Jane Johansson 0142-852 59 

 Mer information hos Mjölby kommun.

Fastighetsskötareassistent

Vill du arbeta med något praktiskt, fixa både inomhus och utomhus? Är du service-inriktad och intresserad av att "göra lite allt möjligt"?

Då är det här en utbildning för dig. Som lärling får du lära dig skötsel av hus, parker och gröna ytor samt enklare reparationer. Träning i service och bemötande ingår som en självklar del i utbildningen.

Förkunskaper: Viss datorvana, fullgjord gymnasiesärskola eller motsvarande.

Skolform: Arbetsplatsförlagd utbildning i hemkommunen samt teoretiska moment förlagda på Dackeskolan i Mjölby.

Studietakt: Ca ett års studier, ungefär två terminer.

Särskilda krav: I hemkommunen måste du ha en arbetsplats ordnad där du kan arbeta med praktiska uppgifter från skolan. Du måste också vara beredd att pendla till Mjölby minst en gång i veckan där du får teoretiska förkunskaper. 

Betyg: Utgår från gymnasiesärskolans kurser enligt Gysär-13. och följer Skolverkets förordning.

 

Kurser

Termin 1

Bygg och anläggning

Fastighetsskötsel

Service och bemötande

Trädgårdsanläggning

Termin2

Lokalvård

Skötsel av utemiljöer

Trädgårdanläggning

Material och verktyg

Hantverkstekniker

 

För mer information:

Vuxenutbildningen i din kommun eller:

Vuxenutbildningen i Mjölby, 0142-853 45, infovux@mjolby.se

Anordnare: Mjölby kommun - Vuxenutbildningen