Visa kurser/kurspaket från:
Kategori:
Filtrera (Valfritt):

Kurser:

Kurspaket:

Söderköpings kommun

Studie- och yrkesvägledare:

Viveca Frejd 0121-184 31

 

Mer information hos Söderköpings kommun.

Vård och omsorgsprogrammet

VO är ett sammanhållet utbildningsprogram med grundläggande och fördjupande yrkesinriktade kurser inom vårdområdet i 3,5 terminer på gymnasienivå. Tillsammans ger de en behörighetsgivande examen som undersköterska. Utbildningen kan efter vissa kompletteringar också ligga till grund för fortsatta studier på högskola inom vårdområdet.

Arbetsområdet efter utbildning är stort inte minst inom äldrevårdens olika delar, men t ex. också hälso- och sjukvårdsområdet, handikappomsorg, utvecklingsstörning, psykisk sjukdom och social service ingår. Det är meningsfulla arbeten med stor och ökande betydelse för samhället.Studierna genomförs i form av föreläsningar, lektioner, litteraturstudier, studiebesök, tema- och projektarbeten m.m. Redovisningar sker genom enskilda arbeten, diskussioner i grupp, rollspel och skriftliga kunskapskontroller.

APU - arbetsplatsförlagd utbildning ingår förutom de teoretiska studierna. Det betyder att undervisningen under ca 5 veckor varje termin förläggs till arbetsplatser inom studieområdet, företrädesvis hemtjänst, vårdhem eller social service. Där får du följa personalens/handledarens arbete och arbetstidsschema.

Sammanlagt 1400 poäng

Förkunskaper:
Förkunskapskrav är grundskola eller motsvarande med godkänt betyg i Svenska eller Svenska som andraspråk.

Anordnare: Söderköpings kommun - Kommunal vuxenutbildning Nyströmska skolan