Visa kurser/kurspaket från:
Kategori:
Filtrera (Valfritt):

Kurser:

Kurspaket:

Motala kommun

Studie- och yrkesvägledning

Du når oss på något av följande nummer: 

0141-22 56 26

0141-22 57 58

Eller på e-post: vagledningscentrum@motala.se

Utbildningsanordanre

Kommunal vuxenutbildning

Webbansökan

Sök utbildningar och kurser direkt på webben. Gå till Webbansökan.

Mer information om Vuxenutbildningen i Motala hittar du på Motala kommun.

Logistik 2

Kursen logistik 2 omfattar punkterna 1–2, 4–7 och 9–10 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Logistikflöden och varuflödesoptimering.
 • Omsättning av modeller för resurseffektiva tankesätt och principer, till exempel lean logistics.
 • Transportplanering och leveransbevakning.
 • Leveransservice, lagerstyrning och uppföljning av lagerbindning.
 • Kretsloppstänkande och förpackningar.
 • Planering och kontroll av försörjningskedjor, till exempel hur flödet av varor, information och pengar från tillverkare till slutkund administreras genom alla led.
 • Logistikanalyser, till exempel modeller för ledtids- och lönsamhetsanalyser.
 • Nyckeltalsanalys och ekonomiska beräkningar inom logistikområdet.
 • Lagar och andra bestämmelser.
 • Arbetsmiljö- och ergonomifrågor inom logistikområdet.
 • Miljö- och resurshushållningsfrågor.
 • Kurskod: INKLOG02

  Poäng: 100

  Anordnare

   • Motala - Komvux
   • Distans
   • mer