Visa kurser/kurspaket från:
Kategori:
Filtrera (Valfritt):

Kurser:

Kurspaket:

Motala kommun

Studie- och yrkesvägledning

Du når oss på något av följande nummer: 

0141-22 56 26

0141-22 57 58

Eller på e-post: vagledningscentrum@motala.se

Utbildningsanordanre

Kommunal vuxenutbildning

Webbansökan

Sök utbildningar och kurser direkt på webben. Gå till Webbansökan.

Mer information om Vuxenutbildningen i Motala hittar du på Motala kommun.

Entreprenörskap och företagande

Kursen entreprenörskap och företagande omfattar punkterna 2–6 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på förmåga att starta, driva, avsluta och utvärdera ett fiktivt företag. I kursen behandlas fördjupade färdigheter i ämnet.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 

 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk.
 • Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll.
 • Affärsplanens innehåll och uppbyggnad. I samband med det användning av grundläggande metoder för marknadsundersökning, omvärldsanalys och omvärldsbevakning. Finansieringsfrågor.
 • Mötesteknik i olika sammanhang och med olika syften samt dokumentation. I samband med det behandlas olika metoder för att lösa problem och fatta beslut.
 • Ledarskap och organisation. I samband med det behandlas konflikthantering.
 • Affärsmässig presentationsteknik i marknadsföringssyfte anpassad till mottagare och situation.
 • Försäljningsteknik och argumentation.
 • Utvärdering av det fiktiva företagets verksamhet med uppföljning av ekonomiskt resultat. I samband med det utvärdering av gruppens eller den egna arbetsprocessen.
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Företagsekonomiska metoder inom kunskapsområdena kalkylering, marknadsföring och redovisning.
 • Kurskod: ENTENP0

  Poäng: 100

  Anordnare

   • Motala - Komvux
   • Distans
   • mer