Visa kurser/kurspaket från:
Kategori:
Filtrera (Valfritt):

Kurser:

Kurspaket:

Kinda kommun

Kinda Lärcentrum
Storgatan 9
590 38 KISA

Studie- och yrkesvägledare
Maria Malgeryd 0494-192 70 el 070-544 92 70 maria.malgeryd@kinda.se

 

 

Vård och omsorg – specialisering

Kursen vård och omsorg – specialisering omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom valt kunskapsområde.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Begrepp och teorier som är relevanta för kunskapsområdet.
 • Granskning, tolkning och värdering av information från olika källor.
 • Fördjupning inom valt kunskapsområde, till exempel inom gerontologi, geriatrik, palliativ vård, rehabilitering och habilitering, demenssjukvård, prehospital vård eller psykiatri.
 • Planering och utvärdering av arbetsuppgifter inom kunskapsområdet.
 • Lagar och andra bestämmelser relevanta för kunskapsområdet.
 • Kommunikation, bemötande och förhållningssätt relevant för kunskapsområdet.
 • Uttrycks- och presentationsformer som är relevanta för kunskapsområdet och för vård- och omsorgsverksamheten.
 • Kurskod: VADVAR0S

  Poäng: 50

  Anordnare

   • Kinda - Kinda Lärcentrum
   • Traditionell
   • mer