Visa kurser/kurspaket från:
Kategori:
Filtrera (Valfritt):

Kurser:

Kurspaket:

Mjölby kommun

Studie- och yrkesvägledare:

Jane Johansson 0142-852 59 

 Mer information hos Mjölby kommun.

Datorkunskap grund orienteringskurs

Centralt innehåll:

Eleverna ska ges orientering om resurser på Internet och utvecklingen inom Informationsteknikområdet. Eleverna ska kunna kommunicera och söka information på Internet

Kursen ska ge eleverna grundläggande kunskaper i att skriva, redigera och hantera dokument. Eleverna ska kunna skapa enkla kalkyler och diagram. (Officepaketet)

Eleverna ska utveckla sin förmåga använda informationstekniska resurser för att lättare kunna studera vidare och ta tillvara sina möjligheter i samhället.

Mål för eleven efter avslutad kurs:

Eleven ska:

Känna till grundstrukturen på WWW (domänsystemet) och kunna söka information av olika slag, i form av text ljud och bild
Känna till säkerhetshot på internet och olika sätt att undvika dem
Kunna hantera e-post och ha egen egen webb-baserad e-post adress
Känna till några ytterligare kommunikationstjänster på internet utöver e-post
Kunna använda lärplattform knuten till kursen
Kunna bedöma trovärdighet av information på internet samt känna till något om lagstiftning knuten till Internet
Känna till olika möjligheter att utbyta och ta del av information genom olika tekniska lösningar som t ex dator, mobiltelefon, plattor, tv.
Kunna skapa ordebehandlingsdokument och kunna utföra enklare redigeringar i dokumenten
Kunna skapa enklare kalkyler och diagram
Känna till olika möjligheter att skapa dokument och kalkyler, med hjälp av lokalt installerade officepaket eller webbbaserade tjänster.
Kunna hantera dator och känna till några viktiga funktioner i Windows och kunna enklare filhantering

Kurskod: DAA grund (lokal kurs, Mjölby)

Poäng: 50

Anordnare

    • Mjölby - Vuxenutbildningen
    • Traditionell
    • mer