Visa kurser/kurspaket från:
Kategori:
Filtrera (Valfritt):

Kurser:

Kurspaket:

Motala kommun

Studie- och yrkesvägledning

Du når oss på något av följande nummer: 

0141-22 56 26

0141-22 57 58

Eller på e-post: vagledningscentrum@motala.se

Utbildningsanordanre

Kommunal vuxenutbildning

Webbansökan

Sök utbildningar och kurser direkt på webben. Gå till Webbansökan.

Mer information om Vuxenutbildningen i Motala hittar du på Motala kommun.

Medier, samhälle och kommunikation 2

Kursen medier, samhälle och kommunikation 2 omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 5, 6 och 7.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Mediernas tillkomst, utveckling och påverkan ur ett historiskt och dagsaktuellt perspektiv. Mediernas roll i samhället och deras betydelse för utvecklingen av demokratin och samtidskulturen.
 • Analys av nationella och internationella mediestrukturer och pågående förändringar inom dem. Teorier och modeller som behandlar mediernas utveckling och förändring i ett nationellt och internationellt perspektiv.
 • Grundläggande kommunikationsteori och olika aspekter på de strategier och drivkrafter som styr olika aktörers kommunikation i samhället.
 • Lagar och andra bestämmelser samt internationella överenskommelser och etiska regler inom kommunikationsområdet.
 • Mediers budskap och olika perspektiv på vad medier betyder för att sprida värderingar och attityder globalt.
 • Mediers olika användningsområden samt hur massmedier används för att föra ut budskap till olika mottagare.
 • Organisationer, ägare och opinionsbildare samt hur de använder medier för att påverka samhället.
 • Informationssökning via olika digitala medietillämpningar och kritisk granskning av deras relevans och trovärdighet.
 • Kurskod: MERMEE02

  Poäng: 100

  Anordnare

   • Motala - Komvux
   • Distans
   • mer