Språk

Kurser:

Engelska - grund

Ämnet handlar om hur det engelska språket är uppbyggt och fungerar samt om hur det kan användas. Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett internationellt studie- och arbetsliv. Kunskaper i engelska kan dessutom ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. 

Syfte   

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleven utvecklar kunskaper i engelska, omvärldskunskaper samt tilltro till sin förmåga att använda engelska i olika situationer och för skilda syften. Eleven ska ges möjlighet att, genom språkanvändning i funktionella och meningsfulla sammanhang, utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innefattar dels reception, som innebär att förstå talat och skrivet språk, dels produktion och interaktion, som innebär att formulera sig och samspela med andra i tal och skrift samt att anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I undervisningen ska eleven även ges möjlighet att utveckla språklig säkerhet samt förmåga att uttrycka sig med variation och komplexitet. Dessutom ska eleven ges möjlighet att utveckla förmågan att använda olika strategier för att stödja kommunikationen och för att lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till. 

Eleven ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Undervisningen ska stimulera elevens nyfikenhet på språk och kultur samt ge möjlighet att vidareutveckla flerspråkighet där kunskaper i olika språk samverkar och stödjer varandra. Undervisningen ska dessutom bidra till att eleven utvecklar språklig medvetenhet och kunskaper om hur man lär sig språk i och utanför undervisningen. 

Undervisningen ska i allt väsentligt bedrivas på engelska. I undervisningen ska eleven få möta talad och skriven engelska av olika slag samt få sätta innehållet i relation till egna erfarenheter och kunskaper. Eleven ska få interagera i tal och skrift samt producera talat språk och olika texter, på egen hand och tillsammans med andra, och med stöd av olika hjälpmedel och medier. Undervisningen ska dra nytta av omvärlden som en resurs för kontakter, information och lärande samt bidra till att eleven utvecklar förståelse för hur man söker, värderar, väljer och tillägnar sig innehåll från olika källor för information, kunskaper och upplevelser. 

Genom undervisning i ämnet engelska ska eleven sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • förstå talad och skriven engelska samt tolka innehållet,
 • formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift, 
 • använda språkliga strategier i olika sammanhang,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer, och
 • diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. 

Kurskod: GRNENG2

Poäng: 450

Anordnare

  • Mjölby - Vuxenutbildningen
  • Traditionell
  • mer
  • Söderköping - Kommunal vuxenutbildning Nyströmska skolan
  • Traditionell
  • mer
  • Åtvidaberg - Bildningscentrum Facetten
  • Traditionell
  • mer
  • Finspång - Vuxenutbildningscentrum
  • Traditionell
  • mer
  • Motala - Komvux
  • Traditionell
  • mer
  • Kinda - Kinda Lärcentrum
  • Traditionell
  • Distans
  • mer