Språk

Kurser:

Svenska 2

Kursen svenska 2 omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning.
 • Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning av texter. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Normer och stildrag som hör till dessa texttyper.
 • Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.
 • Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning.
 • Svenska språkets uppbyggnad, dvs. hur ord, fraser och satser är uppbyggda samt hur de samspelar i grammatiken.
 • Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk och dialekter.
 • Kurskod: SVESVE02

  Poäng: 100

  Anordnare

   • Finspång - Vuxenutbildningscentrum
   • Traditionell
   • mer
   • Mjölby - Vuxenutbildningen
   • Traditionell
   • mer
   • Söderköping - Kommunal vuxenutbildning Nyströmska skolan
   • Traditionell
   • mer
   • Åtvidaberg - Bildningscentrum Facetten
   • Traditionell
   • mer
   • Motala - Komvux
   • Traditionell
   • Distans
   • mer
   • Kinda - Kinda Lärcentrum
   • Distans
   • mer