Naturvetenskap

Kurser:

Växtkunskap 1

Kursen växtkunskap 1 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 1.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Identifiering, beskrivning och namngivning av ett begränsat sortiment av träd, buskar, barrväxter, perenner och annueller med vetenskapliga och yrkesmässiga termer.
 • Växtmiljöer samt växters härdighet, ståndort och proveniens.
 • Växternas funktion i olika miljöer, till exempel som rumsbildare, vindskydd och estetiska uttryck med färg och form.
 • Olika moment i planteringen av växter, till exempel jordförbättring, efterarbete, skötsel och uppföljning.
 • Sortiment, växtkvalitet samt handel med växter, till exempel vad gäller kvalitetsmärkningen E-planta och växtpass.
 • Kurskod: VÄXVÄX01

  Poäng: 100

  Anordnare

   • Naturbruksgymnasiet - Himmelstalundsgymnasiet
   • Distans
   • mer