Naturvetenskap

Kurser:

Bioteknik

Kursen bioteknik omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Experimentellt arbete inom bioteknik inklusive genteknik. Sterilteknik, odlingsteknik och fermentationsteknik.
 • Biologiskt verksamma makromolekyler, deras funktion och interaktion inom och mellan celler.
 • Cellers användning inom industri, jordbruk, medicin och forskning. Bakterier, jästceller, cancerceller, stamceller och deras betydelse för bioteknikens utveckling.
 • Biotekniska inklusive gentekniska verktyg och metoder samt deras användning inom industri, jordbruk, medicin och forskning. Bioteknik och genteknik i frågor om ekologiskt hållbar utveckling.
 • Möjligheter och risker med bioteknik och genmodifierade organismer ur ett etiskt och samhälleligt perspektiv.
 • Kurskod: BIOBIT0

  Poäng: 100

  Anordnare

   • Motala - Komvux
   • Distans
   • mer