Naturvetenskap

Kurser:

Trädgårdsodling – plantskoleväxter

Kursen trädgårdsodling – plantskoleväxter omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Arbetsuppgifter

 • Odlingsplanering och arbetsorganisation i samband med produktion av plantskoleväxter, till exempel buskar, träd, barrväxter och perenner.
 • Arbete med jordbearbetning och jordblandningar, bevattning, gödsling, förökning, beskärning och upptagning samt hantering av växter vid förvaring och lagring.
 • Provtagning av jord och växter för olika växtnäringsanalyser och jordbedömning. Bedömning av resultat och växtnäringsberäkningar.
 • Bedömning av och beslut om odlingsåtgärder och arbetsorganisation med utgångspunkt i växtslag, utvecklingsstadium och rådande förhållanden. Bedömning av resultat.
 • Sortimentskunskap, kvalitetsbedömning, kvalitetsregler och försäljningskanaler.
 • Effektivitet, lönsamhet och miljöpåverkan vid olika odlingssystem samt ekonomiska beräkningar, till exempel bidragskalkyler.
 • Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser

 • Ergonomi, arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor i samband med produktion av plantskoleväxter.
 • Lagar och andra bestämmelser som rör produktion av plantskoleväxter, till exempel miljölagstiftning och EU-bestämmelser om handel med och införsel av växtmaterial.
 • Biologisk grund

 • Tillväxtfaktorernas betydelse för produktion av plantskoleväxter.
 • Ogräs, skadedjur och växtsjukdomar samt ekologiska samband och miljöhänsyn vid ställningstaganden om växtskyddsåtgärder, gödsling, jordbearbetning och bevattning.
 • Biologiska processer vid hantering, förvaring och lagring av plantskoleväxter.
 • Kurskod: ODLTRS0

  Poäng: 100

  Anordnare

   • Naturbruksgymnasiet - Himmelstalundsgymnasiet
   • Traditionell
   • mer