Naturvetenskap

Kurser:

Trädgårdsodling

Kursen trädgårdsodling omfattar punkterna 2–3 och 5–8 under rubriken Ämnets syfte.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Arbetsuppgifter

 • Arbete med förökning, skötsel och skörd av trädgårdsväxter.
 • Arbete med jordbearbetning, jordförbättring, bevattning, gödsling och marktäckning.
 • Hantering, förvaring och lagring av trädgårdsväxter.
 • Användning av maskiner, handredskap och annan teknisk utrustning för arbetsuppgifter inom trädgårdsodling.
 • Fältstudier för uppföljning av växternas utveckling.
 • Arbetsmiljö och säkerhetsfrågor

 • Ergonomi, arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor i samband med trädgårdsodling.
 • Biologisk grund

 • Tillväxtfaktorernas betydelse för växtval, tillväxt, odlingsplanering, skötsel och växtkvalitet.
 • Odlingsjordar, markförhållanden, växtföljder, växtnäringsämnen och växters behov av växtnäring.
 • Klimat och klimatets inverkan på odlingsresultatet.
 • Ogräs i olika utvecklingsstadier, spridningsbiologi och val av bekämpningsmetod.
 • Vanliga växtsjukdomar och skadedjur på trädgårdsväxter. Symtom och motåtgärder.
 • Odlingssystem för hållbar produktion.
 • Kurskod: ODLTRÅ0

  Poäng: 100

  Anordnare

   • Naturbruksgymnasiet - Himmelstalundsgymnasiet
   • Distans
   • mer