Naturvetenskap

Kurser:

Odling i växthus 1

Kursen odling i växthus 1 omfattar punkterna 2–6 och 8–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2 och 8.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Arbetsuppgifter

 • Planering och organisation av arbetsuppgifter för olika växthuskulturer.
 • Arbete med förökning, plantering, tillväxtreglering, bevattning och andra skötselåtgärder.
 • Arbetsmetoder för god hygien och förebyggande växtskyddsåtgärder.
 • Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser

 • Arbetsmiljö, ergonomi och säkerhet i samband med odling i växthus.
 • Lagar och andra bestämmelser i samband med aktuell odling i växthus, till exempel miljölagstiftning, livsmedelslagstiftning och kvalitetsbestämmelser.
 • Teknik

 • Växthusets inredning. Materialanvändning i samband med odling, till exempel användning av krukor, substrat och förpackningar.
 • Styr- och reglerteknik för klimatreglering, belysning, koldioxidtillförsel, bevattning, växtnäringstillförsel och recirkulation.
 • Teknisk utrustning för plantering, packning, sortering och interna transporter.
 • Biologisk grund

 • Produktionsprocessen för växthusodlade produkter. Odlingssystem, tillväxtfaser och tillväxtreglering.
 • Vattenkvalitet och miljöaspekter i samband med odling i växthus.
 • Växtsjukdomar och skadedjur, smittspridning samt direkta och förebyggande växtskyddsåtgärder.
 • Kurskod: ODIODL01

  Poäng: 100

  Anordnare

   • Naturbruksgymnasiet - Himmelstalundsgymnasiet
   • Traditionell
   • mer