Matematik

Kurser:

Matematik – specialisering

Kursen matematik – specialisering omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Matematikområden

 • Behandling av ett eller flera övergripande matematikområden, till exempel linjär optimering, spelteori, logik, differentialekvationer, sannolikhetslära, linjär algebra, finans-, populations- eller beräkningsmatematik.
 • Problemlösning

 • Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg.
 • Hur matematiken kan användas som verktyg i behandlingen av omfångsrika problemsituationer i karaktärsämnena. Matematikens möjligheter och begränsningar i dessa situationer.
 • Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.
 • Kurskod: MATMAT00S

  Poäng: 100

  Anordnare

   • Motala - Komvux
   • Distans
   • mer