Ekonomi, handel och administration

Kurser:

Företagsekonomi – specialisering

Kursen företagsekonomi – specialisering omfattar punkterna 1–2, 4–5 och 7 under rubriken Ämnets syfte. Beroende på val av specialiseringsområde kan även punkt 3 eller 6 omfattas av kursen. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom valt eller valda områden.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Behandling av ett eller flera områden i företagsekonomi, till exempel finansiering, kalkylering, intern och extern redovisning och internationell handel.
 • Begrepp, teorier och modeller inom valt område.
 • Grundläggande undersökningsmetodik: hur man formulerar, planerar och genomför en undersökande uppgift på ett vetenskapsliknande sätt samt hur man dokumenterar, utvärderar och redovisar arbetet.
 • Kurskod: FÖRFÖR00S

  Poäng: 100

  Anordnare

   • Motala - Komvux
   • Distans
   • mer