Ekonomi, handel och administration

Kurser:

Entreprenörskap och företagande

Kursen entreprenörskap och företagande omfattar punkterna 2–6 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på förmåga att starta, driva, avsluta och utvärdera ett fiktivt företag. I kursen behandlas fördjupade färdigheter i ämnet.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 

 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk.
 • Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll.
 • Affärsplanens innehåll och uppbyggnad. I samband med det användning av grundläggande metoder för marknadsundersökning, omvärldsanalys och omvärldsbevakning. Finansieringsfrågor.
 • Mötesteknik i olika sammanhang och med olika syften samt dokumentation. I samband med det behandlas olika metoder för att lösa problem och fatta beslut.
 • Ledarskap och organisation. I samband med det behandlas konflikthantering.
 • Affärsmässig presentationsteknik i marknadsföringssyfte anpassad till mottagare och situation.
 • Försäljningsteknik och argumentation.
 • Utvärdering av det fiktiva företagets verksamhet med uppföljning av ekonomiskt resultat. I samband med det utvärdering av gruppens eller den egna arbetsprocessen.
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Företagsekonomiska metoder inom kunskapsområdena kalkylering, marknadsföring och redovisning.
 • Kurskod: ENTENP0

  Poäng: 100

  Anordnare

   • Motala - Komvux
   • Distans
   • mer