Ekonomi, handel och administration

Kurser:

Affärskommunikation

Kursen affärskommunikation omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnet syfte.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Metoder för omvärldsbevakning inom affärsvärlden.
 • Sociala, ekonomiska och miljömässiga förhållanden i olika länder.
 • Affärsseder och kulturella uttryck i olika länder.
 • Kommunikation i olika affärssammanhang.
 • Framställning av affärsdokument, till exempel förfrågan, anbud, beställning, med hjälp av lämpliga tekniker.
 • Framställning av informations- och presentationsmaterial med hjälp av modern informationsteknik.
 • Anpassning av språk för olika ändamål och mottagare.
 • Metoder för informationssökning.
 • Kurskod: AFFAFÄ00S

  Poäng: 100

  Anordnare

   • Motala - Komvux
   • Distans
   • mer