Ekonomi, handel och administration

Kurser:

Personaladministration

Kursen personaladministration omfattar punkterna 1–2 och 4–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Organisationer för arbetsgivare och arbetstagare.
 • Rekrytering och anställningsförfarande samt introduktion för nyanställda.
 • Personalavdelning och personalpolitik.
 • Kompetens- och personalplanering.
 • Personalekonomi, löner och personalkostnader.
 • Ledarskap och förändringsarbete.
 • Gruppsykologi och konflikthantering.
 • Arbetsrättslagar.
 • Arbetsmiljölagen och personalvård.
 • Kurskod: ADMPER0

  Poäng: 100

  Anordnare

   • Motala - Komvux
   • Distans
   • mer