Ekonomi, handel och administration

Kurser:

Administration – specialisering

Kursen administration – specialisering omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom valt verksamhetsområde.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 

 • Administrativa rutiner och dokumentutformning inom valt verksamhetsområde.
 • Organisation och ansvarsfördelning inom valt verksamhetsområde.
 • Företagande och entreprenörskap inom valt verksamhetsområde.
 • Arbetsmarknaden samt dess utveckling och framtid inom det administrativa området.
 • Digitala administrativa hjälpmedel i arbetet, till exempel ordbehandlings-, kalkyl-, register- och presentationsprogram.
 • Sociala medier, intranät och internet.
 • Administrativa arbetsuppgifter i olika företag och organisationer, till exempel handelsföretag, tjänsteföretag, kommunal och statlig förvaltning.
 • Arbetsrätt, den enskildes rättigheter och skyldigheter.
 • Diskriminerings- och säkerhetsfrågor samt frågor om resurshushållning och miljö.
 • Etik och kvalitet.
 • Kurskod: ADMADM00S

  Poäng: 100

  Anordnare

   • Motala - Komvux
   • Distans
   • mer