Omvårdnad

Kurser:

Kurspaket:

Vård och omsorg, Kinda lärcentrum, Kisa

Kinda Lärcentrum erbjuder utbildning inom Vård och omsorg

Kinda Lärcentrum erbjuder en tre terminers vård-och omsorgsutbildning om 1550 poäng. Efter utbildningen kan du arbeta som undersköterska, skötare, vårdare, personlig assistent med mera inom kommun, landsting eller den privata sektorn. Du får en yrkeskompetens som motsvarar de grundläggande kraven för arbete inom vård och omsorg.

Utbildningens upplägg:

Utbildningen ges på  helfart och är förlagd till Kinda Lärcentrum i Kisa. De två första terminerna ägnar du åt de gemensamma kurserna och den tredje terminen väljer du inriktning. Under en studievecka har du 3 dagars undervisning i grupp och 2 dagars självstudier, antingen på egen hand eller i mindre grupper. Arbetsplatsförlagd utbildning (APL) ingår i varje termin med 5 veckor.

 

Antal platser : 22

Nästa start: tidigast augusti 2017

Sista ansökningsdag: kontakta Kinda Lärcentrum

 

Behörighet

Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk motsvarande grundskolans år 9 eller motsvarande kunskaper förvärvade och dokumenterade på annat sätt. 

 

Plats

Kinda Lärcentrum, Storgatan 9 i Kisa.

Nedan kan du se hur kursupplägget ser ut för den kurs som startade i januari 2016.

Är du intresserad och vill ha ytterligare information kontakta

Inger Carlström (lärare)

tel.0494-194 27

inger.carlstrom@kinda.se  

Johan Petersson (lärare)

tel 0494-19427

johan.petersson@kinda.se


Maria Malgeryd, Studie- och yrkesvägledare

tel. 0494-192 70

maria.malgeryd@kinda.se

Anordnare: Kinda kommun - Kinda Lärcentrum

Bifogade filer

Kurser