Media

Kurser:

Medieproduktion 1

Kursen medieproduktion 1 omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1 och 3–4. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Förarbete inför medieproduktioner och framställning av enkla förlagor i form av synopsis, skisser eller manus.
 • Textskrivning, fotografering, filmning, ljudupptagning och redigering.
 • Olika redovisningsformer av produkter, till exempel tidningar, filmer och utställningar, i analog eller digital form.
 • Olika roller vid medieproduktioner, till exempel skribent, fotograf, ljudtekniker och redigerare. Betydelsen av samarbete.
 • Tidsramar och deras betydelse vid medieproduktioner.
 • Grundläggande berättargrepp och modeller som behandlar produktionsprocessen.
 • Modeller för analys av olika målgrupper.
 • Modeller för grundläggande analys av egna och andras medieproduktioner utifrån innehåll, form och funktion.
 • Kurskod: MEPMEI01

  Poäng: 100

  Anordnare

   • Motala - Komvux
   • Distans
   • mer