Hotell, livsmedel, restaurang och turism

Kurser:

Praktisk marknadsföring 2

Kursen praktisk marknadsföring 2 omfattar punkterna 3–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 4, 6 och 10. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Affärsidé samt säljmiljöns utformning i fråga om ljus, ljud, färg och form.
 • Marknads- och säljplan.
 • Omvärldsanalys och marknadsundersökningar.
 • Varuexponering, skyltning och säljstödsmaterial, exponering i olika prislägen, i olika branscher och för olika typer av kunder.
 • Datorstöd i praktisk marknadsföring.
 • Lagar och andra bestämmelser inom området samt etiska regler.
 • Konkurrensmedel, konkurrensförmåga och lönsamhet.
 • Miljö, kretsloppstänkande, resurshushållnings- och säkerhetsfrågor.
 • Kurskod: HANPRA02

  Poäng: 100

  Anordnare

   • Motala - Komvux
   • Distans
   • mer