Hotell, livsmedel, restaurang och turism

Kurser:

Branschkunskap inom handel och administration

Kursen branschkunskap inom handel och administration omfattar punkterna 1, 3, 5–6 och 8–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1 och 9. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Branscher, centrala yrken och arbetsuppgifter inom handels- och tjänstesektorn.
 • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handels- och tjänstesektorn.
 • Handelns och tjänsternas roll, funktion och nytta i samhälle och näringsliv.
 • Informationssökning och informationsbearbetning, till exempel via internet.
 • Servicekoncept, affärsmodeller och konsumtionstrender.
 • Konsumentkunskap och etikfrågor.
 • Lagar och andra bestämmelser inom olika branscher och områden, till exempel om arbetsrätt och diskriminering.
 • Säkerhet för kunder, personal och företag.
 • Miljöfrågor och miljömärkning.
 • Kurskod: HANBRS0

  Poäng: 100

  Anordnare

   • Motala - Komvux
   • Distans
   • mer