Hotell, livsmedel, restaurang och turism

Kurser:

Personlig försäljning 2

Kursen personlig försäljning 2 omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2–3 och 9. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Säljarbete och försäljningsteknik, till exempel merförsäljning och systemförsäljning.
 • Marknadskommunikation inom försäljningsområdet.
 • Förhandlings- och presentationsteknik.
 • Säljarens arbetsuppgifter i olika säljorganisationer.
 • Säljpsykologi och motivationsträning samt den egna säljstilen och hur man använder sina resurser på bästa sätt.
 • Kundpsykologi, vilket innebär beskrivning och analys av kundmönster och kundbeteende.
 • Kulturella skillnader i försäljningsteknik.
 • Omvärldsanalys i affärssammanhang.
 • Lagar och andra bestämmelser samt etiska regler inom försäljningsområdet.
 • Kalkyl- och lönsamhetsberäkningar.
 • Arbetsmiljöfrågor inom försäljningsområdet.
 • Projektmetodik och datorkunskap.
 • Kurskod: FÖSPER02

  Poäng: 100

  Anordnare

   • Motala - Komvux
   • Distans
   • mer