Hantverks-, bygg- och verkstadsteknik

Kurser:

Kurspaket:

Grundläggande svetsutbildning

För dig med intresse för att arbeta inom området svets- och plåtteknik. Utbildningen startar med en två veckor lång orienteringskurs där du får prova på olika moment i utbildningen. Därefter är utbildingen upplagd i fyra block, som bygger på varandra. I block 1 läggs en grund omfattande 500 p, ca en termin, där du bl a får lära dig två olika svetsmetoder inom kälsvets. Efter grunden har du möjlighet att ansöka till nästa block, där du lär dig två olika svetsmetoder inom stum- alternativt rörsvets, 400 p. I block 3 ligger kurserna Tillverkningsunderlag och Plåtslageri- och svetstekniker, 200 p. Slutligen, i block 4, finns möjlighet att göra svetsarprövning alternativt prov för IW-svetsare, 100 p. För att du ska beviljas att gå vidare till nästa block, krävs att du är godkänd i alla moment från föregående block.

 

Totalt 540 poäng

Förkunskaper:

Motsvarande grundskola samt goda kunskaper i svenska.

Utbildingsort: Motala. Kontinuerlig antagning.

Anordnare: Motala kommun - Lernia