Fordon och transport

Kurser:

Logistik 2

Kursen logistik 2 omfattar punkterna 1–2, 4–7 och 9–10 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Logistikflöden och varuflödesoptimering.
 • Omsättning av modeller för resurseffektiva tankesätt och principer, till exempel lean logistics.
 • Transportplanering och leveransbevakning.
 • Leveransservice, lagerstyrning och uppföljning av lagerbindning.
 • Kretsloppstänkande och förpackningar.
 • Planering och kontroll av försörjningskedjor, till exempel hur flödet av varor, information och pengar från tillverkare till slutkund administreras genom alla led.
 • Logistikanalyser, till exempel modeller för ledtids- och lönsamhetsanalyser.
 • Nyckeltalsanalys och ekonomiska beräkningar inom logistikområdet.
 • Lagar och andra bestämmelser.
 • Arbetsmiljö- och ergonomifrågor inom logistikområdet.
 • Miljö- och resurshushållningsfrågor.
 • Kurskod: INKLOG02

  Poäng: 100

  Anordnare

   • Motala - Komvux
   • Distans
   • mer