Fordon och transport

Kurser:

Logistik 1

Kursen logistik 1 omfattar punkterna 1–2, 4–6 och 9–10 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Logistikens roll i företaget.
 • Praktiskt logistik-, lager- och inköpsarbete samt organisering av lager, struktur, utrustning, plockmetoder och arbetsorganisation.
 • Lagerfunktioner, lagerhållning och lagrets olika avdelningar och arbetsuppgifter.
 • Logistikens utveckling.
 • Varans väg från producent till konsument.
 • Varudistribution och distributionssystem.
 • Leveransprocessen, leveransbevakning och kvalitet.
 • Värdeskapande i försörjningskedjan.
 • Lagar och andra bestämmelser.
 • Arbetsmiljö och ergonomi.
 • Miljö- och resurshushållningsfrågor.
 • Kurskod: INKLOG01

  Poäng: 100

  Anordnare

   • Motala - Komvux
   • Distans
   • mer