Fordon och transport

Kurser:

Inköp 2

Kursen inköp 2 omfattar punkterna 1, 4–6 och 9–10 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Inköpsarbete internationellt, att finna och bedöma leverantörer i olika länder, handelshinder.
 • Inköpsstrategier och sortimentsfrågor.
 • Förhandlingar och förhandlingsprocesser.
 • Handelsregler inom EU och andra frihandelsområden.
 • Lagar och andra bestämmelser inom inköpsområdet, till exempel avtalslagen, köplagen, internationella köplagen och räntelagen.
 • Arbetsmiljöfrågor och socialt ansvarstagande, till exempel hur företag och organisationer tar ansvar i samhället och verkar för en långsiktig hållbar utveckling.
 • Värderingar och etik i inköpsarbete.
 • Kurskod: INKINK02

  Poäng: 100

  Anordnare

   • Motala - Komvux
   • Distans
   • mer