Fordon och transport

Kurser:

Inköp 1

Kursen inköp 1 omfattar punkterna 1, 4–7 och 9–10 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Inköpsarbete och inköpsteknik, betydelsen av en inköpsprocess.
 • Inköpsarbete i olika typer av företag, till exempel i små och stora företag och i import- och exportföretag.
 • Leverantörsrelationer och metoder för att finna och bedöma olika leverantörer nationellt.
 • Import och internationell handel samt internationella handelsregler, till exempel incoterms.
 • Sortimentsfrågor, hur ett sortiment sätts samman och bedöms.
 • Varuhantering, lagerkontroll och inventering.
 • Lagar och andra bestämmelser inom området.
 • Prissättnings- och lönsamhetskalkyler inom olika led, till exempel prissättning och kalkyler i butiksledet.
 • Arbetsmiljö och ergonomi.
 • Socialt ansvarstagande och rättvis handel samt betydelsen av verksamhetens roll inom hållbar utveckling och global rättvisa.
 • Kurskod: INKINK01

  Poäng: 100

  Anordnare

   • Motala - Komvux
   • Distans
   • mer