Övriga ämnen

Kurser:

Kurspaket:

Grundläggande skogsutbildning - 40 veckor

Utbildningen riktar sig till dig som planerar ett yrkesliv i skogen, som anställd eller som egen företagare. Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper inom skogsbruk som också ger behörighet till vidare studier t. ex skogsmästarprogrammet vid SLU, skogsteknikerprogrammet vid Gammelkroppa och skogliga YH-utbildningar.

Utbildningen är heltidsstudier på Vretagymnasiet där teori och praktik kommer att varvas, i utbildningen ingår även praktik på skogsföretag.

Utbildningen består av 8 gymnasiekurser.  Kurserna motsvarar naturbruksgymnasiets kurser, mål och centralt innehåll hittar du på skolverkets hemsida. Några kurser bygger på varandra och därför måste de läsas i rätt ordning. Men du kan välja att läsa del av utbildningen, beroende på vad du har för mål.

Följande kurser ingår

Motor och röjmotorsåg 1 100poäng
Skogsskötsel 1 100 poäng
Virkeslära 100 poäng
Terrängtransporter 100 poäng
Virkestransport med skotare 100 poäng
Marken och växternas biologi  100 poäng
Skogsskötsel 2 100 poäng
Företagsekonomi  100 poäng

Kurslängd

40 veckor, 800 poäng.

Nästa utbildning

Start: 2015-01-12
Slut: 2015-12-04

Ansökningstid

SIsta ansökningsdag: 2014-10-15, i mån av plats antar vi behöriga sökande efter detta datum.

Utbildningen ges i komvuxregi och finansieras av din hemkommun. Ta gärna kontakt med kommunens handläggare. Utbildningen kan även ges som uppdragsutbildning.

Du har möjlighet att ansöka om studiemedel hos CSN http://www.csn.se/

För att klara av studierna skall du som student ha en egen bärbar dator. Datorn skall ha en storlek av minst 12,1 tum och ska ha utrymme att installera ytterligare program samt vara installerat med Microsoft Office, Word och Exell. För att klara av att genomföra praktik bör du ha även ha körkort.

Anordnare: Naturbruksgymnasiet - Vretagymnasiet

Bifogade filer

Kurser