Övriga ämnen

Kurser:

Kurspaket:

Grundkurs Trädgård

En utbildning för dig som vill arbeta inom trädgårdsyrket!
Utbildningen ger grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper inom odling och anläggning. Utbildningen bygger på gymnasiekurser och du välja att läsa på hel- eller deltid. Det är också möjligt att läsa enstaka kurs.

Du får kunskaper om bland annat botanik,mark- och jordförhållanden samt insikt i olika odlingsmetoder för friland och växthus.
Kunskaper i anläggning och förvaltning av utemiljöer och praktisk övning i att bygga trappor, murar och andra hårdgjorda ytor.Du får beskära buskar och träd,läsa växtkännedom och användning av växtmaterial samt grundläggande kunskaper i design.

Under utbildningen har du möjlighet att fördjupa dig inom odling eller anläggning genom en valbar kurs. (Trädgårdsodling grönsaker, frukt och bär mot Trädgårdsanläggning -specialicering) val görs vid utbildningens start.

Utbildningen omfattar ett års heltidsstudier med start i januari eller augusti.

Läs mer på vår hemsida om ev förkunskapskrav för vissa delkurser om du väljer att läsa enskata kurs.

Anordnare: Naturbruksgymnasiet - Himmelstalundsgymnasiet

Bifogade filer

Kurser