Övriga ämnen

Kurser:

Kurspaket:

Trädgårdsanläggning 2

Kursen trädgårdsanläggning 2 omfattar punkterna 1–6 och 8 under rubriken Ämnets syfte.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Genomförande av planerade arbetsuppgifter, till exempel anläggning av hårdgjorda ytor samt anläggning av växtbäddar och planteringsytor.
 • Montering av fast utrustning, till exempel lekutrustning.
 • Säkerhet och ergonomi.
 • Lagar och andra bestämmelser inom området, till exempel plan- och bygglagen.
 • Planering, genomförande och utvärdering av en mindre trädgårdsanläggning – från idé till färdig anläggning.
 • Planering av gröna miljöer för olika brukargrupper och funktioner.
 • Ekonomiska beräkningar.
 • Färg och form, skissteknik samt materialval och växtval.
 • Kurskod: TRDTRÄ02

  Poäng: 100

  Anordnare

   • Naturbruksgymnasiet - Himmelstalundsgymnasiet
   • Traditionell
   • mer