Övriga ämnen

Kurser:

Kurspaket:

Trädgårdsanläggning 1

Kursen trädgårdsanläggning 1 omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1 och 8.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Arbetsuppgifter

 • Mätteknik, till exempel utsättning, avvägning och inmätning med aktuell teknisk utrustning.
 • Användning av teknisk utrustning och handredskap.
 • Schakt, fyllningar, överbyggnader och växtbäddar.
 • Markbeläggningar, hårdgjorda ytor, trappor, murar och hägnader.
 • Vegetationsytor innefattande gräsytor, planteringsytor och vattenanläggningar.
 • Material och materialval, till exempel trä, natursten och betong.
 • Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser

 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet.
 • Lagar och andra bestämmelser i samband med trädgårdsanläggning, till exempel bygglagstiftning och arbetsmiljölagstiftning.
 • Byggprocess och funktion

 • Byggprocessen från gestaltning och projektering till färdig trädgårdsanläggning.
 • Läsning av ritningar.
 • Människors behov av gröna miljöer, parker och trädgårdar.
 • Parker och trädgårdar ur ett historiskt perspektiv.
 • Parker, kyrkogårdar och trädgårdsanläggningar. Deras funktion, uppbyggnad och läge.
 • Kurskod: TRDTRÄ01

  Poäng: 100

  Anordnare

   • Naturbruksgymnasiet - Himmelstalundsgymnasiet
   • Traditionell
   • mer