Data

Kurser:

Datorteknik 1b

Kursen datorteknik 1b omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Datorsystems uppbyggnad och arbetssätt.
 • Grunderna i OSI-modellen (open systems interconnection) och gällande standarder för datorkommunikation.
 • Program, till exempel enklare kommunikationsprogram och applikationsprogram för mobila enheter.
 • Begreppen filer, filformat, komprimering och kryptering.
 • Rutiner för säkerhetskopiering och installation av virusskydd.
 • Installation, konfigurering och driftsättning av datorsystem för till exempel administration, kommunikation, dokumentation och enklare affärssystem.
 • Installation och konfigurering av applikationsprogram samt administration av behörigheter och lösenord.
 • Installation och konfigurering av datorer i ett befintligt nätverk.
 • Installation av skrivare och andra enheter i nätverk.
 • Kurskod: DAODAT01b

  Poäng: 100

  Anordnare

   • Motala - Komvux
   • Distans
   • mer