Data

Kurser:

Programmering 2

Kursen programmering 2 omfattar punkterna 2–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 5 och 6.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Kodning av program för att läsa, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och utföra tjänster via internet.
 • Traditioner och nya trender i utvecklingen av programmeringspråk.
 • Analys, nedbrytning och modellering av programmeringstekniska problem med klassdiagram.
 • Skapande av klasser och objekt i avancerad objektorienterad programmering samt klassers konstruktorer och arv.
 • Användning och förändring av objekt som ingår i egna och andras klasser och standardbibliotek.
 • Variablers och metoders synlighet och livslängd.
 • Polymorfism och typsäkerhet.
 • Generiska klasser och metoder.
 • De vanligaste klasserna i ett grafiskt användargränssnitt.
 • Gränssnitt mot internet.
 • Gränssnitt mot profiler och filsystem.
 • Gränssnitt mot databaser.
 • Kurskod: PRRPRR02

  Poäng: 100

  Anordnare

   • Motala - Komvux
   • Distans
   • mer