Under 2017 hänvisar vi till kommunernas egna hemsidor då det gäller kurser och utbildningar inom vuxenutbildning.