<< Tillbaka

Hundkunskap 3

Kursen hundkunskap 3 omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Utrustning för olika verksamheter, produktkännedom och produkthantering.
 • Olika hundorganisationer och deras verksamheter samt bestämmelser som reglerar verksamheterna.
 • Arbetsuppgifter inom ett specialområde, till exempel hunddagis, uppfödning och avel, i butik med försäljning av hundartiklar samt i verksamheter som erbjuder olika hundtjänster.
 • Skötsel av hundar och anläggningar inom olika verksamheter.
 • Kundbemötande.
 • Ergonomi samt arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor.
 • Lagar och andra bestämmelser inom området.
 • Kvalitetsfrågor och ekonomi.
 • Journalföring.
 • Kurskod: HUNHUN03

  Poäng: 100

  Anordnare