<< Tillbaka

Hundkunskap 1

Kursen hundkunskap 1 omfattar punkterna 1–6 och 9–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 5 och 6.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Biologisk grund

 • Vanliga hundraser och deras egenskaper, ursprung och användning.
 • Olika verksamhetsområden för olika typer av hundar.
 • Hundars naturliga beteende och mentala egenskaper samt olika beteendeproblem.
 • Hundars näringsbehov.
 • Hundars anatomi och fysiologi med fokus på exteriör och näringsfysiologi.
 • Vanliga skador och sjukdomar samt förebyggande åtgärder.
 • Reproduktion och uppfödning av hundar.
 • Arbetsuppgifter

 • Daglig skötsel av hundar, till exempel utfodring, tillsyn, kontroll av utrustning och rengöring.
 • Grundläggande hantering av hundar, samspel med hundar och träning av hundar mot uppsatta mål.
 • Rastning av hundar samt olika metoder för att sysselsätta hundar och berika deras miljö.
 • Arbete med bad, trimning och klippning.
 • Förebyggande hälsovård samt vård av sjuka och skadade hundar.
 • Skötsel av anläggningar och utrustning.
 • Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser

 • Säkerhet vid arbete med hundar.
 • Djurskyddslagstiftning och andra bestämmelser som rör hundhållning.
 • Bestämmelser som reglerar utformning och skötsel av anläggningar avsedda för hundhållning.
 • Kurskod: HUNHUN01

  Poäng: 100

  Anordnare