<< Tillbaka

Material och miljö

Kursen omfattar punkterna 4–7 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper om material och miljö.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Materials och produkters ursprung, uppbyggnad och egenskaper.
 • Materials och produkters hantering, funktion och användningsområden.
 • Återanvändning och återvinning av material och produkter.
 • Vård och skötsel av material. Hållbarhet och förbättring av materialens funktion.
 • Påverkan på människor och miljö vid användning, framställning och hantering av material och produkter.
 • Faktorer som påverkar den fysiska och psykosociala arbetsmiljön, till exempel stresshantering, skyddsutrustning, hygien och ergonomi. I samband med det behandlas konsekvenser av en bristande arbetsmiljö.
 • Arbetsmiljölagen, regler och föreskrifter som gäller arbetsmiljö och säkerhet inom det valda hantverksområdet. I samband med det behandlas konsekvenser som kan uppstå om dessa inte följs.
 • El- och brandsäkerhet. Regler och föreskrifter, samt konsekvenser som kan uppstå om de inte följs.
 • Agerande vid arbetsrelaterade olycksfall.
 • Kurskod: HVKMAE0

  Poäng: 100

  Anordnare