<< Tillbaka

Hantverk – introduktion

Kursen hantverk – introduktion omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper inom den valda inriktningen eller profilen.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Material, verktyg, maskiner och tekniker för att utföra enkla arbetsuppgifter. I samband med det behandlas materialberäkning och planering av tidsåtgång.
 • Produkt- och materialkunskap i samband med planering och genomförande. Skissteknik, ritteknik och konstruktion.
 • Färg och form.
 • Fackspråk för att förstå och följa instruktioner.
 • Utvärdering av arbetsprocess och resultat.
 • Digitala tekniker för inspiration och dokumentation, till exempel fotografering av arbetet.
 • Hantering, underhåll och skötsel av maskiner och verktyg.
 • Ergonomiskt, säkert och arbetsmiljömässigt arbetssätt samt hur man använder skyddsutrustning.
 • Miljöhänsyn i arbetet, till exempel med återvinning och källsortering.
 • Ansvarsfullt uppträdande i yrkesutövandet.
 • Kurskod: HAVHAV0

  Poäng: 200

  Anordnare