<< Tillbaka

Florist 3

Kursen florist 3 omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–2, 5 och 10. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Floristiska arbeten med varierande tekniker med fokus på proportioner och färg. I samband med det behandlas mer utvecklad planering av tidsåtgång samt kostnadsberäkning och val av material med ett kvalitetsperspektiv.
 • Utveckling av tekniker.
 • Moderna dekorationsmaterial.
 • Moderna krukväxters och snittblommors namn, egenskaper och skötsel.
 • Utvecklade textningstekniker, till exempel begravningsband.
 • Skissteknik för idéutveckling av komplexa floristiska arbeten.
 • Kompositionslära i komplexa floristiska arbeten, till exempel gruppering och rörelser.
 • Fackspråk, anpassat efter situation och mottagare.
 • Utvärdering och analys av arbetsprocess och resultat.
 • Digitala tekniker för enkel marknadsföring samt dokumentation av arbetsprocessen och det färdiga resultatet.
 • Ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt.
 • Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning och källsortering.
 • Kundorienterat och ansvarsfullt yrkesutövande vid tillverkning, försäljning och service i bekanta situationer, till exempel vid kundsamtal. I samband med det behandlas kassasystem och hantering av olika betalningsmedel.
 • Kurskod: HAVFLO03

  Poäng: 200

  Anordnare