<< Tillbaka

Florist 2

Kursen florist 2 omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1, 3–4 och 6–7. I kursen befästs grundkunskaper i ämnet.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Utveckling av floristiska arbeten, med fokus på form och teknik. I samband med det används och övas olika tekniker, till exempel trådning och skaftning.
 • Dekorationsmaterial.
 • Krukväxters och snittblommors namn, egenskaper och skötsel.
 • Planering av tidsåtgång samt beräkning och val av material till floristiska arbeten. I samband med det används och utvecklas skisstekniker.
 • Kompositionslära i floristiska arbeten.
 • Utvärdering och analys av arbetsprocess och resultat.
 • Beskrivning och dokumentering av idéer och arbetsprocesser med hjälp av fackspråk och digitala tekniker.
 • Ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt.
 • Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning och källsortering.
 • Säljarbete och försäljningstekniker, till exempel kundsamtal och exponering.
 • Kurskod: HAVFLO02

  Poäng: 200

  Anordnare