<< Tillbaka

Florist 1

Kursen florist 1 omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1, 3–4 och 8–9. I kursen behandlas utökade grundkunskaper i ämnet.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Tekniker och metoder för att utföra vanligt förekommande floristiska arbeten, med fokus på teknik och yttre form.
 • Dekorationsmaterial.
 • Krukväxter och snittblommor, samt deras namn, egenskaper och skötsel.
 • Planering av enklare floristiska arbeten. I samband med det behandlas uppskattning av tids- och materialåtgång.
 • Snabbtextningsteknik, till exempel hur man skriver prisskyltar.
 • Färg- och formlära i enklare floristiska arbeten.
 • Beskrivning av idéer och arbeten med hjälp av skisser och fackspråk.
 • Utvärdering och analys av arbetsprocess och resultat.
 • Digitala tekniker för inspiration och dokumentation.
 • Hantering och vård av maskiner och verktyg.
 • Ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt.
 • Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning och källsortering.
 • Ansvarsfullt uppträdande i yrkesutövandet.
 • Kurskod: HAVFLO01

  Poäng: 200

  Anordnare