<< Tillbaka

Hästkunskap 3

Kursen hästkunskap 3 omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte.

Undervisningen i kursen ska behandla följande innehåll:

 • Hygien och smittskyddsarbete i häststallar.
 • Arbete med hästar och utrustning för hästar inom ett specialområde, till exempel, trav, galopp, dressyr, hoppning, fälttävlan och stuteri.
 • Skötsel av stallar och anläggningar.
 • Planering av skötselrutiner och utfodringsrutiner i häststallar.
 • Etik i samband med hästhantering och hästskötsel.
 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet i samband med hästskötsel.
 • Lagar och andra bestämmelser i samband med hästskötsel.
 • Journalföring och rapportering.
 • Kurskod: HÄTHÄS03

  Poäng: 100

  Anordnare