<< Tillbaka

Hästkunskap 2

Kursen hästkunskap 2 omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på förmåga att planera arbetsuppgifter.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Biologisk grund

 • Skador och sjukdomar samt förebyggande åtgärder.
 • Hästsjukdomar, sjukdomstillstånd och dopning samt profylax och rehabilitering.
 • Fortplantningsorganen hos hingst och sto. Brunstcykeln hos sto, betäckning, befruktning, dräktighet samt eventuella komplikationer i samband med detta.
 • Avelsvärde, arvbarhet och nedärvning.
 • Signalement och färg samt förekomst och placering av tecken och virvlar.
 • Exteriör, kroppsbyggnad, hållbarhet och prestation. Exteriörbedömning och avelsvärdering.
 • Arbetsuppgifter

 • Planering och genomförande av häst- och stallskötsel utifrån dags-, vecko- och årsrutiner.
 • Iordningställande av hästar för transport och lastning.
 • Åtgärdande av tappsko: avtagning av skon, raspning av hoven och påslagning av skon.
 • Vård av hästar vid sjukdomstillstånd, till exempel sjukbandagering och sårvård.
 • Hantering av hästar vid visitering, sjukdom och besiktning.
 • Hantering av hästar i olika åldrar. Tolkning och bedömning av olika reaktioner utifrån hästars naturliga beteende och individuella förutsättningar.
 • Beräkning av foderåtgång samt upprättande av foderstat och ekonomisk plan för foderinköp.
 • Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser

 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet i samband med hästskötsel.
 • Lagar och andra bestämmelser i samband med hästskötsel.
 • Kurskod: HÄTHÄS02

  Poäng: 100

  Anordnare