<< Tillbaka

Hästkunskap 1

Kursen hästkunskap 1 omfattar punkterna 1–4, 6–7 och 9–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 3, 6–7 och 10.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Biologisk grund

 • Olika hästraser: exteriör, signalement, ursprung och användningsområden.
 • Hovens uppbyggnad och funktion. Sjukdomar och sjukdomssymtom i hoven.
 • Hästars beteenden, historia och domesticering. Hästars roll i samhället genom tiderna.
 • Olika fodermedel och grovfoderproduktion samt foderkvalitet och näringsinnehåll.
 • Hästars näringsbehov: underhållsbehov samt tillägg för föl, unghästar och vuxna hästar.
 • Smittskydd och hygien.
 • Etik i samband med skötsel och hållande av hästar.
 • Arbetsuppgifter

 • Hästskötsel, till exempel rykt, hovskötsel, bandagering, dekorativ hästvård samt vård av utrustning för hästar.
 • Stallskötsel, till exempel utfodring, rengöring och iordningställande av stall.
 • Underhåll av stallmiljöer, till exempel vad gäller ströbäddar, inredning, tvättning och målning.
 • Anläggningsskötsel, till exempel vad gäller staket, träningsbanor, beten och vattenanläggningar.
 • Visning av häst vid hand vid till exempel veterinärbesiktning eller bedömning.
 • Förebyggande hälsovård, till exempel iakttagelser och visitering för att bedöma hästars hälsa. Hästars kroppstemperatur, andning och puls.
 • Tolkning av foderanalyser och foderstater.
 • Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser

 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet i samband med hästskötsel.
 • Lagar och andra bestämmelser i samband med hästskötsel.
 • Kurskod: HÄTHÄS01

  Poäng: 100

  Anordnare