<< Tillbaka

Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 2

Kursen djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 2 omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Sjukdomslära

 • Djursjukdomar och förebyggande åtgärder.
 • Infektioner som kan spridas mellan djur och människa.
 • Behandlingsmetoder.
 • Farmakologi, till exempel verkningsmekanismer och användning av mediciner.
 • Veterinärmedicinsk utrustning och veterinärmedicinska termer och begrepp.
 • Hygien, smitta, smittspridning och smittskydd.
 • Hygien och eftervård i samband med operationer.
 • Etik inom djurens hälso- och sjukvård.
 • Arbetsuppgifter

 • Hantering av rädda och osäkra djur så att lidandet för djuren minimeras.
 • Diagnostiska metoder.
 • Vård av skadade och sjuka djur, till exempel bandagering, sårvård och pälsvård.
 • Iordningställande av undersökningsrum och burar.
 • Provtagning, till exempel urinprov och träckprov.
 • Vissa administrativa rutiner, till exempel arbete i reception och beställning av varor och blanketter.
 • Assistans till veterinär och djursjukskötare.
 • Träning i samband med rehabilitering.
 • Bemötande av djur och djurägare.
 • Hygienrutiner.
 • Skötsel, rengöring, förpackning och sterilisering av instrument och annan utrustning.
 • Rapportering och dokumentation av djurs hälsotillstånd.
 • Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor samt lagar och andra bestämmelser

 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet.
 • Lagar och andra bestämmelser, till exempel djurskyddslagstiftning och miljölagstiftning.
 • Tystnadsplikt och etiska regler.
 • Djurförsäkringar.
 • Organisationer inom djursjukvård.
 • Kurskod: DJRDJU02

  Poäng: 200

  Anordnare